0771 - 661 661 - Tisdag & Torsdag 12-15

Hypotyreos

sköldkörtelproblem

Vad är Hypotyreos?

Med Hypotyreos menas att man har en underfunktion i sköldkörteln. Det är ett  vanligt sköldkörtelproblem som orsakar stort lidande hos många drabbade. Hypotyreos karaktäriseras av trötthet, depression, köldkänslighet, viktuppgång samt strukturförändringar i hud och hår.

Det är inte alltid att ett vanlig blodprov eller sköldkörteltest visar att du lider av Hypotyreos. Sköldkörteln kan producera för lite hormoner även om det inte syns i ett blodprov eller test och samtidigt ge betydande symtom på problem med Sköldkörteln. Då kan istället en hårmineralanalys ofta förklara dessa diffusa symtom på hypotyreos.

Hypotyreos och olika näringsämnen

Det finns många näringsämnen som påverkar din sköldkörtel. Jod är den mest kända. Minst lika viktiga är järn och A-vitamin. Många personer med hypotyreos svarar bra på en behandling med A-vitamin, zink, selen och krom. Bristen på selen kan bidra till hypotyreos och zink påverkar utsöndringen av sköldkörtelstimulerande hormonet TSH.

Hårmineralanalys

En hårmineralanalys kan visa om du har ett underskott eller överskott av vmineraler och vilket näringsbehov just du behöver för att må bra. Genom att tillföra naturliga kosttillskott till din kropp kan sköldkörteln få all den näring den behöver så att symtomen minskar eller försvinner helt. Hypotyreos är ett symtom på obalans i kroppen som ofta går att rätta till med hjälp av en hårmineralanalys.

Hypotyreos behandling symtom

ORSAKEN TILL HYPOTYREOS

Definitionen av hypotyreos är en minskad mängd av tyreoideahormon i blodet. Men att man får hypotyreos kan bero på många flera olika saker, det behöver inte vara något fel på själva sköldkörteln. Exempelvis så kan kvicksilver och andra toxiner som lagras i sköldkörteln vara en vanlig orsak till att den inte fungerar som den ska. Att kroppen saknar de grundämnen den behöver för att tillverka sina hormoner på ett korrekt sätt är en vanlig orsak. Då kvittar det hur mycket TSH signalerar att det behövs mer sköldkörtelhormon om kroppen inte har resurser att tillverka dem. Det behöver inte betyda att det är något fel på sköldkörteln.

 

 

Symtom på Hypotyreos

– magproblem
– trötthet/utmattning
– depression
– viktuppgång
– känslig mot kyla

 

 

Grundproblemet är individuellt

Eftersom det finns många olika orsaker till hypotyreos är det viktigt att ta reda på vad själva grundproblemet är hos varje individ. Många av symtomen beror på upplagringar och brister på grundläggande näringsämnen i kroppen. Rättar man till dessa så försvinner de symtom som beror på obalanserna. Naturligtvis är det också viktigt att veta om man har en pågående exponering av ämnen som kan påverka sköldkörtelaktiviteten och åtgärda det.

 

Beställ en hårmineralanalys

 

Läs mer om Köldkörteln och Hypotyreos

 

 

 

Fel på sköldkörteln = Hypotyreos

gör att man ofta känner sig helt utmattad

Hårmineralanalys

ta reda på vilka näringsämnen du behöver mer av

Pin It on Pinterest

Share This