0771 - 661 661 - Tisdag & Torsdag 12-15
Klipper hårprov för att analysera håret

HÅRMINERALANALYS – VÅR SPECIALITET

Snabbt och enkelt på distans

Vitsen med att göra en hårmineralanalys är att få uträknat vad just din kropp saknar näringsmässigt för att fungera optimalt. Ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för just dina unika behov får naturligtvis mycket bättre effekt än att bara stoppa i sig kosttillskott man tror man behöver.  I din hårmineralanalys ser du exakt vilka kosttillskott du behöver samt i vilken mängd och kan sedan enkelt beställa dem här på Näringskällans sida.

Varför välja  hårmineralanalys på Näringskällan

Näringskällan är idag mest anlitad i Skandinavien på hårmineralanalys. Styrkan är Helénes egen historia som du kan läsa om i bloggen. Erfarenheten av egen svår ohälsa följt av specialisering på hårmineralanalys under 25 år ger unik kunskap. En del tror att hårmineralanalys är bluff, att det låter för bra för att vara sant. Men Helénes egen historia är bevis på att hårmineralanalys verkligen fungerar. Det finns företag som säljer håranalyser som de utför själva utan något laboratorium bakom. En sådan håranalys anser jag däremot vara bluff. Skulle de testa olika håranalyser är jag säker på att Trace Elements hårmineralanalys skulle bli bäst i test.

När du gör en hårmineralanalys på Näringskällan ingår en omfattande skriftlig genomgång på 16 sidor med Helénes bästa tips. Mycket uppskattad av våra kunder. Med en så omfattande genomgång, som inte ryms vid  en bokad tid, är det bättre att få den i skrift. Då kan man läsa igenom den flera gånger och sedan ta fram den under balanseringen. Exklusivt för Näringskällans kunder – Ej till försäljning.

Fri support ingår för alla kunder som beställer sina produkter på Näringskällan. Om du har funderingar når du Heléne direkt på onsdagar 10-15. Heléne har framgångsrikt hjälpt många människor till bättre hälsa med hjälp av hårmineralanalyser. Hon har varit specialiserad på hårmineralanalys sedan 1998.

Pris på Hårmineralanalys

Priset på en hårmineralanalys är 1995 kronor, priset på Hårminealanalys Startpaket är 2900 kronor. Hårmineralanalysen ligger på ca 10-12 sidor och inkluderar även kostråd anpassade efter din ämnesomsättningstyp.  Du beställer hårmineralanalysen i webbutiken här på sidan. Inom några dagar har du provtagningsmaterialet i brevlådan.

I provtagningsmaterialet medföljer tydliga instruktioner om hur du går tillväga. Det ingår en liten pappersvåg som du lägger en penna under. I den markerade rutan lägger du håret tills pappersvågen tippar över, då vet du att du har rätt mängd hår. Lägg håret i den medföljande provpåsen. När du tagit provet fyller du i blanketten med dina personuppgifter och skickar den tillsammans med hårprovet i det portofria svarskuvertet. Efter ca. 3-4 veckor får du din hårmineralanalys som en PDF i mailen tillsammans med den skriftliga genomgången.

Förbered dig inför hårmineralanalyssvaret

Heléne rekommenderar att man startar med en tarmreningskur med OxyColon, Ekologiskt Colostrum och Pro 30 Plus medan man väntar på svar på hårmineralanalysen. OxyColon renar ur hela tarmsystemet, även från plack som sitter på tarmväggar och i tarmfickor. En ren tarm har ett mycket bättre näringsupptag. Ekologiskt Colostrum (Kaseinfritt) stärker immunsystemet och tarmfloran samt läker ev. läckande tarm i samarbete med Pro 30 Plus.

Då är man väl förberedd när man börjar fylla på de näringsämnen som kroppen saknar genom ditt skräddarsydda kosttillskottsprogram baserat på hårmineralanalysen.

Avgiftning av upplagrade toxiner

Man avgiftar när man balanserar kroppen genom hårmineralanalys och då är det viktigt att tarmen fungerar så inte gifterna stoppas upp och börjar gå runt i kroppen. Därför rekommenderar vi att du börjar med Hårmineralanalys Startpaket. Se paketet här: Hårmineralanalys Startpaket

OBS! Undvik mjällschampo som innehåller zink, selen eller andra mineral innan du tar hårprovet. Färgat hår går att använda då det endast innehåller kemikalier som inte ger utslag på hårmineralanalysen. Däremot går det inte att använda ett helblonderat hår. Ej heller nypermanentat hår. Tvätta håret så du får bort spray, mousse etc. innan du tar hårprovet.

Hårmineralanalys med genomgång

HÅRMINERALANALYS – Ser till dina unika behov

Är du mån om din hälsa är en hårmineralanalys en av de absolut bästa metoder du hittar på marknaden idag. En hårmineralanalys är ett fantastiskt redskap att jobba med, den säger otroligt mycket om tillståndet i kroppen. Hårmineralanalysen avslöjar ofta sådant som läkarna missar. En hårmineralanalys visar statusen i kroppen ca. 6-8 veckor tillbaka, till skillnad från ett blodprov som bara visar hur det ser ut just den sekunden man tar provet. Säg att du precis ätit till exempel en banan så höjs nivån av kalium i blodet. Blodet transporterar näring så kroppen försöker alltid hålla blodet så konstant som möjligt med näringsämnen. Det säger inget om vilka resurser kroppen har i övrigt.

Kosttillskott kan skapa obalans

En hårmineralanalys visar vilka resurser kroppen har i sina vävnader. Även om ett blodprov skulle visa på en kaliumbrist hjälper det sällan att endast tillföra kalium. Natrium och kalium regleras framförallt av binjurarna i kroppen. Idag är många medvetna om att vi behöver kosttillskott för att hålla oss friska. De flesta har näringsbrist men problemet är att man inte har en aning om vilka specifika ämnen man har brist på. Många gånger skapar man större obalanser genom att tillföra kosttillskott man inte behöver. Även om man skulle behöva dem kan man skapa brister och obalanser av andra ämnen i kroppen istället.

Finns inga universalmedel

Vitsen med en hårmineralanalys är att få ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för just dina unika behov. Det finns inget universalmedel mot näringsbrister eftersom alla är biokemiskt olika. Du får uträknat exakt vad just din kropp behöver för att återställa balansen. Med hjälp av hårmineralanalysen kan man ge kroppen resurser den troligen aldrig haft tidigare.

Det ligger många års forskning bakom hårmineralanalysen. Idag kan man utläsa väldigt mycket ur en hårmineralanalys. Allt som sker i kroppen är biokemiska processer där det går åt näringsämnen. Fattas det näringsämnen, som det gör hos de flesta av oss, kan inte dessa biokemiska processer utföras korrekt. Det hela är egentligen väldigt enkelt och handlar bara om att förse kroppen med de ämnen den saknar för att fungera normalt.

Mycket gifter i miljön

Med en hårmineralanalys får du uträknat exakt på milligrammet vad din kropp behöver av olika ämnen. Det kan vara: vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer eller saltsyra. Att man samlar på sig gifter beror oftast på att man har näringsbrister och inte kan binda gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppen väljer då att lagra in dem i fettvävnad, organ osv för att det inte ska cirkulera runt med blodet. Om du ger din kropp den näring den behöver så börjar den snart avgifta det som den tidigare lagrat upp. Som miljön ser ut idag är vi väldigt utsatta för kemikalier och tungmetaller som gör oss sjuka.

TOLKNING AV RESULTATET AV HÅRMINERALANALYS

Ett testresultat från ett laboratorium har inte mycket värde om det inte tolkas på rätt sätt. Tolkningen av hårmineralmönstret måste göras med försiktighet och noggrannhet. Det säger väldigt lite att endast titta på vävnadsnivån för ett mineral som tex. Zink. Zink måste utvärderas i förhållande till andra viktiga faktorer för att resultatet ska vara användbart. Meningsfull information kan inte bestämmas om inte zinkresultatet är kopplat till och/eller jämförd med olika kofaktorer, som individuell metabol typ, kalcium-, koppar- och järnstatus.

Kaliumnivåer och relationen mellan natrium/kalium samt relationen mellan kalcium/kalium kan också hjälpa till att utvärdera zinknivån, det gör även zinks relation till tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium. Kalcium måste till exempel utvärderas inte bara mot sina nivåer i analysen, utan också i förhållande till fosfor, magnesium, natrium, kalium och bly, såväl som ålder och kön på den person vars hår har analyserats.

Forskning från hela världen

Trace Elements Laboratorium har ett specialutvecklat datorprogram som hjälper till med tolkningen av hårmineralanalysresultaten. Detta är ett mycket sofistikerat program som ständigt uppdateras med senaste forskningsrön från deras laboratorier och även från annan forskning som de får från universitet och institut över hela världen.

När en persons testresultat läggs in i datorn, kommer bokstavligt talat tusentals beräkningar och jämförelser att göras för att tolka resultatet på rätt sätt. Beräkningarna varierar från att avgöra metabol typ, till att jämföra mineralnivåer och förhållanden, till att utvärdera relationerna av tungmetaller i jämförelse med näringsmineralnivåer.

Utvärdering av det endokrina systemet baseras på faktorer som är kända för att påverka eller kontollera mineralomsättningen. Också kostfaktorer kan relateras till olika mineralmönster. Detta inkluderar nivåer och ration av mineraler i maten, vatten och kryddor i förhållande till de individuella labbresultaten.  All denna information använder vi tillsammans med kundens andra kliniska tester, historia och hälsotillstånd, när vi tar fram en specifik och individuell behandling

Brist på grundläggande näringsämnen kan ge symtom i hela kroppen

FÖLJANDE ÄMNEN MÄTS I EN HÅRMINERALANALYS 

Kalcium Magnesium Natrium Kalium Koppar Zink Fosfor Järn Mangan Krom Selen Kobolt Molybden Svavel Germanium Barium Vismut Zirkonium Litium Nickel Platina Tallium Vanadin Strontium Tenn Titan Wolfram

SAMT FÖLJANDE TUNGMETALLER 

Uran Arsenik Beryllium Kvicksilver Kadmium Bly Aluminium

Även om det bara är mineraler, spårämnen och tungmetaller som mäts i en hårmineralanalys, visar den även brister på vitaminer och andra ämnen genom deras relation till varandra. Idag har vi många fler skadliga ämnen i kroppen än de som syns i en hårmineralanalys. Det kan vara till exempel miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och mediciner. När kroppen får de näringsämnen den behöver avgiftar den även dessa.

En av de mest prisvärda testerna

Ett hårprov som när det tas på rätt sätt, analyseras och tolkas, kan tillhandahålla specifik information om en persons metabolism och näringsmässiga status. Det innefattar påverkan från kosten, kosttillskott, stress, exponering av giftiga metaller och även nedärvda mönster. Genom kliniska resultat och en ständigt pågående forskning, har hårmineralanalyser fått ett internationellt rykte. De används som ett effektivt undersökningsverktyg tillsammans med andra diagnostiska tester gjorda av läkare, näringsterapeuter och andra hälso- och sjukvårdsinrättningar i många olika länder. Hår är ett av de mest lättillgängliga vävnader att undersöka och givet den mängd information en hårmineralanalys kan ge, är det en av de mest prisvärda tester som finns tillgänglig idag.

FÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄRINGSÄMNEN

Om man äter kosttillskott utan att veta vad kroppen behöver kan man ställa till värre obalanser näringsmässigt än vad man hade innan. Nyckeln till att förstå effekterna av olika näringsämnen är att förstå deras interna förhållanden. Deras förhållande kan liknas vid kuggarna i ett hjul. När ett enda mineral i kroppen är påverkad, antingen genom att det är för mycket eller för lite, kan det påverka två andra mineraler, som sedan i sin tur påverkar minst två andra osv. Till exempel kan en brist på vitamin C göra så att mineralet koppar lagras upp i kroppen till en toxisk nivå. Alltför mycket koppar kan i sin tur orsaka järn-, selen- eller kaliumbrist. Alltför mycket C-vitamin kan å andra sidan orsaka en kopparbrist, vilket i sin tur kan resultera i att järn hålls kvar i kroppen.

Synergister och antagonister

Det är två grundläggande förhållanden som existerar mellan de olika näringsämnena. I vissa fall arbetar de tillsammans eller i samarbete med varandra. detta kallas synergism. Andra gånger arbetar näringsämnen emot varandra. Detta kallas antagonism. Näringsämnena arbetar tillsammans inom en cell på metabol nivå. De kan också hjälpa till med upptaget från tarmkanalen. Järn och koppar till exempel, är nära sammankopplade och behövs av kroppen i de rätta proportionerna för produktionen av röda blodkroppar. Utan tillräckligt med koppar kommer inte järn att kunna kopplas på hemoglobinet. Magnesium kan behövas för att rätta till symtom av en kaliumbrist, eftersom magnesium ökar den cellulära kvarhållningen av kalium. Vitamin C hjälper till med järnabsorptionen från tarmen och vitamin D ökar kalciumabsorptionen.

Antagonism mellan näringsämnen inträffar också, både i tarmen och på cellnivå. Äter vi till exempel en kost med alltför mycket kalcium, kan det leda till en minskad absorption av zink, järn, fosfor och magnesium. Som tidigare nämnts jobbar järn och koppar tillsammans. Men alltför mycket järn kan förhindra upptag av koppar och tvärtom.

Här får man en idé av vilka konsekvenser det kan få i kroppen om man äter kosttillskott som man egentligen inte behöver. Även om man behöver dem så kan det vara ett helt annat ämne som behövs för att du ska kunna tillgodogöra dig det du har brist på.

HÅRMINERALANALYS AVSLÖJAR METABOLISK TYP

Med en hårmineralanalys får du inte bara reda på vilka näringsbrister du har utan även hur din sköldkörtel och dina binjurar fungerar samt om du har en snabb eller långsam ämnesomsättning. Detta säger mycket om hormonbalansen i kroppen. Många har idag problem med sköldkörteln till följd av giftiga upplagringar och näringsbrister. Fattas det näringsämnen kan sköldkörteln inte producera sina hormoner på ett korrekt sätt. Problem med sköldkörteln kan ge många besvär både fysiskt och psykiskt. Fibromyalgi till exempel orsakas av att sköldkörteln inte fungerar som den ska. Bisköldkörtlarna börjar ta upp och utsöndra kalcium som går ut fel i kroppen. Detta ger bland annat symtom från muskler och nerver. De som har fibromyalgi ser oftast likadana ut i sitt mineralmönster. Man kan oftast se i hårmineralanalysen vilka symtom personen har. Detta är inte så konstigt med tanke på att de flesta sjukdomssymtom beror på att det fattas vissa näringsämnen i cellerna.

Psykisk påverkan

Faktum är att du inte ens kan tänka utan att det går åt näringsämnen. I en hårmineralanalys får man också en ganska klar bild över hur personen fungerar psykiskt. Vårt mineralmönster styr hur vi tänker och fungerar psykiskt. Obalanser kan göra oss deprimerade, ge oss ångest och oro, allt styrs av den uppsättning näringsämnen du har i kroppen.

Vanliga symtom på näringsbrist:

Allergier, Depression, Barnlöshet, Fibromyalgi, Mag- och Tarmproblem, Huvudvärk & Migrän, Hudproblem, Ledbesvär, Anorexi, Dyslexi, Psykiska problem, Koncentrationsproblem, Trötthet, Irritabilitet, Sömnlöshet, Kramper, Förstoppning, Hjärt- och Kärlbesvär för att nämna några.

Det bästa med hårmineralanalysen är att det inte spelar så stor roll vilka symtom du har. När din kropp får de näringsämnen den behöver så rättar den till dina obalanser, och de symtom som beror på dessa försvinner.

Ingår i skolmedicinen

Biokemisten Dr. David Watts har utvecklat metoden med högklassiga hårmineralanalyser som används av läkare och terapeuter i över 46 länder, i Sydkorea ingår det i den allmänna skolmedicinen. Han arbetar som forskningschef på Trace Elements Inc, Texas, USA (statligt ackrediterat laboratorium) och har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar. Trace Elements är världsledande på hårmineralanalyser och sysslar uteslutande med detta. Till skillnad från de flesta laboratorium alanyserar de endast hår, inga urin- eller blodprover

Vi får inte symtom för att vi har brist på läkemedel. Ge kroppen vad den verkligen behöver så läker den sig själv i de allra flesta fall

Heléne Roos

Grundare, Näringskällan

Dr David L Watts - TraceElements, Inc

Chefsforskare och grundare på Trace Elements Inc, USA

HJÄRNAN BAKOM HÅRMINERALANALYSEN

Läs mer på: Trace Elements hemsida

Intervju med Dr Watts om Trace Elements Kosttillskott

 

Är det nödvändigt att äta kosttillskott?

Ja, det är utan tvekan nödvändigt för de flesta människor. Det är välkänt och accepterat att vårt näringsbehov påverkas av många faktorer. En människas ålder, kön, stress- och aktivitetsnivåer, fysiologiska behov, livsstil, sjukdomar och till och med intag av läkemedel kan påverka näringsbehovet. Var och en av dessa, och flera andra faktorer, ökar näringsbehovet utöver det som kallas en balanserad kost.

Men många experter fortsätter att hävda att man får i sig det dagliga behovet av livsnödvändiga vitaminer och mineraler genom att äta en balanserad kost.

Det är sant och vi alla har hört detta om och om igen. Men låt oss se vad det rekommenderade dagliga intaget, eller RDI, betyder: RDI fastställdes 1974 som: nivåer av intag av livsnödvändiga näringsämnen som av Livsmedelsverket beräknas vara tillräckliga för att möta kända näringsbehov för nästan alla friska personer.

Utifrån denna definition är jag säker på att du förstår att dessa riktlinjer är baserade på uppskattningar och åsikter om förmodat friska personer. Dessa riktlinjer är i alla fall inte baserade på behov som människor i ”verkliga livet” har, med differentierande genetik, sjukdomar som diabetes, fetma, depression, hjärtsjukdomar och cancer. ”Vanliga” människor har alla olika stress- och aktivitetsnivåer, äter kanske mediciner och har olika matvanor. Riktlinjerna för RDI publicerades första gången 1943 och har ändrats sedan dess. En gång i tiden kallades de för MDI (minimalt dagligt intag) och ändrades sedan till RDI. Många inom näringsområdet betecknar RDI som löjligt små mängder, då det inte tar hänsyn till individuella behov.

Har RDI ändrats under åren?

Ja, de uppdateras vart femte år baserat på den senaste forskningen. Faktum är att forskningen fortsätter att visa att RDI bara rekommenderar minimala nivåer för att förebygga akuta näringsbrister, och inte för att förebygga sjukdom och behålla optimal hälsa.

Varför kan vi inte få tillräckligt med näring från kosten?

Jag har fått den frågan många gånger under åren som föredragshållare. Mitt svar är att vi kan det, men bara om vi lever i en idealisk värld. En sådan värld skulle kunna existera om vi inte hade miljöförstöring, utarmade jordar, tusentals livsmedelstillsatser och många andra skadliga faktorer. Vi lever på 2000-talet med alla fördelar och nackdelar, och då måste vi göra det bästa av situationen. Vi lever i en omgivning med mängder av kemikalier som vi inte kan undgå. Därför måste vi skydda oss och jag anser att kosttillskott är en nödvändighet i vår moderna värld.

Är inte många sjukdomar relaterade till dålig kost?

Både ja och nej. Vi vet att kost och näring kan hjälpa till att förebygga många allvarliga sjukdomar. Men forskning visar faktiskt att de som utvecklar sjukdom äter liknande kost som de personer som inte utvecklar samma tillstånd.

Faktum är att en hälsosam kost i sig själv inte garanterar att du inte blir sjuk. Det är ytterligare en anledning till att riktad näring genom kosttillskott är så viktigt.

Kan kosttillskott ersätta bra mat?

Absolut inte, och det kan inte nog betonas. Kosttillskott är vad de heter: tillskott. De är tillskott till kosten och kan inte på något sätt ersätta en bra kost. Men tillskott kan hjälpa till att rikta näringsbehovet hos individen. Obalanser mellan näringsämnen är det huvudsakliga problemet som vi har att ta itu med i dagens samhälle. Obalanser bidrar till ett antal hälsoproblem som uppstår ur subkliniska näringstillstånd som just nu håller på att bli mer uppmärksammade.

Får man vad man behöver från ett vanligt multivitamin-/mineraltillskott?

Om alla människor var lika så skulle det vara så. När vi pratar om ”vanliga” människor vars livsstil varierar kraftigt, så skulle det vara svårt att få alla att få plats under samma ”näringsparaply”. Varje person är unik och har unika näringsbehov.

Vad var anledningen till att du utvecklade Trace Nutrients produktsortiment?

Trace Elements är ett kliniskt laboratorium som har specialiserat sig på hårmineralanalys (HMA). Hårmineralanalys ger mycket information om en människas unika näringsbehov, information som är svår att få från de flesta andra tester. Från testresultaten kan vi sätta individer i olika metaboliska kategorier.

Det ger oss både information om vad personen behöver och vad den inte behöver, vilket kan vara väl så viktigt.

Innan vi introducerade våra unika kosttillskott fanns det inte några individanpassade kosttillskott på marknaden. Dessa produkter kan ha innehållit en del av de näringsämnen som individen behövde, men också många ingredienser som det inte fanns behov av, och som i vissa fall var skadliga för vissa metaboliska typer.

Många kosttillskott innehåller ett antal vanliga allergener. I mitt arbete med människor med miljörelaterade sjukdomar har jag blivit medveten om att de som lider av överkänslighet mot kemikalier och födoämnen inte kan inta vissa tillskott.

Kostnaden för patienten var också en viktig faktor. Jag ville ha kosttillskott som var av hög kvalitet, hypoallergeniska, lättupptagliga, hade stark metabolisk effekt samt var kostnadseffektiva.

Jag tror verkligen att vi har nått det målet och att dessa kosttillskott, när de används på rätt sätt, är de bästa på marknaden.

Det finns produkter på marknaden som påstår att de är för individuella typer. Liknar dessa produkter Trace Nutrients kosttillskott?

Inte på något sätt. Det finns några företag på marknaden som påstår att deras produkter är för individualiserade metaboliska behov. Men om du studerar dem riktigt noga så baseras de på generella faktorer som ålder, kön, stress, kroppstyp och blodgrupp. Ingen av dessa kosttillskott baserar sig på verklig analys, såsom hårmineralanalysen. Som mest baserar de sig på indirekta mätningar och långa frågeformulär, medan våra produkter baserar sig på kliniska data som erhållits från analyser av tusentals individer.

Vilka är några av fördelarna med att använda Trace Nutrients metaboliska kosttillskott?

Det första jag vill framhålla är att de huvudsakliga fördelarna beror på varje individs kemi. Generellt sett, om vi till exempel pratar om ParAdren, så innehåller den synergistiska näringsämnen som behövs för att stödja en reducerad metabolism samtidigt som den ger specifika antioxidanter som den långsamma ämnesomsättaren behöver. Para i ParAdren står för parasympatisk. ParAdren har designats för att hjälpa till att höja ämnesomsättningen genom att öka den cellulära metaboliska aktiviteten. Specifika näringsämnen hjälper till att stödja neuroendokrin aktivitet och reducera specifik aktivitet av fria radikaler som associeras med parasympatisk dominans.

SymThymo hjälper till att reducera allt för kraftig sympatisk neuroendokrin-aktivitet. De huvudsakliga näringsämnena riktar in sig på att öka aktiviteten i Krebscykeln hos den snabba ämnesomsättaren. Antioxidanterna i SymThymo riktar sig också mot oxidationen som uppstår via bildningen av fria radikaler i mitokondrierna.

Vilka sjukdomstillstånd kan påverkas?

Låt mig först betona att det första och viktigaste steget för att välja rätt metabolisk formel är att göra en hårmineralanalys. Men generellt sätt så är ParAdren indikerad för individer med långsam metabolism. Tillstånd som associeras med reducerad metabolism inkluderar låg energinivå och trötthet tillsammans med depression, som ofta kan bero på nedsatt aktivitet hos sköldkörtel och binjurar. Lågt blodtryck, lågt blodsocker, cellulära autoimmuna tillstånd, typ 2 osteoporos, dålig cirkulation, allergi där låga halter histamin förekommer, födoämnes- och miljöbetingade allergier samt övervikt som sätter sig på höft och lår är alla vanliga symtom vid parasympatisk dominans.

SymThymo, å andra sidan, är värdefull vid snabb metabolism, vilken associeras med ökad binjurerespons, oro och överaktiv sköldkörtelfunktion. Sympatisk dominans är också associerad med allergi där höga halter histamin förekommer, allergi i luftvägarna, typ 1 osteoporos, högt blodtryck, blodburna autoimmuna tillstånd och övervikt som sätter sig vid buken. Lägg märke till att dessa är generella tillstånd och att det alltid är bäst att fastställa vilken metabolisk kombination som patienten behöver genom att göra en hårmineralanalys.

Dessa kombinationer är verkligen specifika

Ja, de är verkligen specifika. ParAdren innehåller bara näringsämnen som hjälper till att öka den metaboliska takten medan SymThymo innehåller ämnen som reducerar en förhöjd ämnesomsättningstakt. I tillägg till detta är våra produkter de mest kostnadseffektiva, då vi separerar antagonistiska näringsämnen. De är också mer lättupptagliga jämfört med många andra multitillskott som innehåller varje möjlig ingrediens.

Kan du ge ett exempel på antagonistiska ingredienser? De flesta människor tror inte att näringsämnen är antagonistiska till varandra

Man har funnit att näringsämnen, framför allt mineraler, är antagonister till varandra. Det innebär att ett näringsämne kan reducera upptaget i tarmen av ett annat ämne. Långvarigt kalciumintag kan till exempel leda till järnbrist. A-vitamin är känt för att kunna öka sköldkörtelaktiviteten, och är samtidigt antagonist till D-vitamin, som minskar sköldkörtelaktiviteten. Därför finns D-vitamin i SymThymo och A-vitamin i ParAdren. Antagonism mellan näringsämnen uppstår även på cellnivå. Till exempel, de flesta känner till att D-vitamin förbättrar absorptionen och tillvaratagandet av kalcium. Men visste du att om du intar för mycket A- vitamin kan det orsaka ökad kalkutsöndring från kroppen. Ofta tas C-vitamin i överdrivna doser vilket kan hos vissa individer leda till svagt kollagen, blödande tandkött och blåmärken.

Hur är det möjligt? Alla dessa symtom är ju associerade med C-vitaminbrist

Det är sant. C-vitamin är antagonist till koppar, och kopparbrist kan ge upphov till samma symtom som C-vitaminbrist. Det avgörande är att om du tar ett och samma kosttillskott under lång tid så kan det vara skadligt. Nu förstår du säker att balans är en viktig faktor när det gäller att behålla hälsan. En riktad näringsterapi blir mer framgångsrik än om man gissar eller använder en bred allmängiltig näringsterapi.

Berätta lite om era mineraltillskott

För det första innehåller våra mineralprodukter aminosyrakelaterade mineraler av fullspektrumtyp. För det andra, och det här är ganska unikt, så är de sammansatta med synergistiska näringsämnen. Till exempel, Kalcium Plus innehåller D-vitamin, då D-vitamin förbättrar kroppens upptagningsförmåga av kalcium. En annan produkt, Zink Plus, innehåller aminosyrasynergisten metionin som är känd för att förbättra absorptionen av zink. GT Formula innehåller ett äkta kromkelat och andra kända glukostoleransfaktorer som niacin, glycin, cystein och glutaminsyra.

Är alla mineraler som du använder aminosyrakelaterade?

Nej, inte alla. Men majoriteten av de mineraler som vi använder är aminosyrakelaterade. Det är bara några få specialprodukter som inte innehåller kompletta aminosyrakelat. Men för majoriteten av alla kosttillskott som innehåller mineraler använder vi aminosyrakelat av fullspektrumtyp.

Vad menar du med kelat av fullspektrumtyp?

Med det menar jag att våra mineraler är kelaterade genom att vi använder ett fullt spektrum av aminosyror från en risproteinkälla. Anledningen till att vi använder risprotein är att många individer är allergiska mot andra former av protein.

Varför inte använda de populära pikolinat- och citratformerna?

Även om dessa är populära har vi inte funnit några data som säger att de skulle vara mer effektiva, varken när det gäller absorption eller tillvaratagande än aminosyrakelat av fullspektrumtyp. Det är i själva verket så att min forskning via hårmineralanalysen visar att pikolinater och citrater har ett begränsat värde.

Men påstår inte litteraturen att de är överlägsna andra former av kelat?

Ja, viss litteratur gör det, men du måste också förstå marknadsföringen bakom dessa påståenden. I de studier som används som stöd har man bara jämfört dessa kelat med grundmineralet och inte med andra former av mineralkelat. Till exempel studier gjorda på zinkpikolinat jämför bara absorptionen med icke-kelaterad zinksulfat. Fastän litteraturen påstår att zinkpikolinat har överlägsen absorptionsförmåga så jämför den bara absorptionen med det grundläggande mineralsaltet av mineralen.

Vi har läst mellan raderna i dessa studier och hårmineralanalysforskning har inte visat att de här typerna av kelat är lika effektiva som fullspektrumkelaten. Om de var bättre skulle jag vara den första att införliva dem i våra kosttillskott. Men jag kommer inte att börja använda dem bara för att de är populära just nu.

Kalcium verkar vara ganska populärt för att förebygga osteoporos och benförtunning. Är kalcium det mineral som du rekommenderar mest?

Det är faktiskt så att det rekommenderas bara till ungefär tjugo procent av dem som gör hårmineralanalys. Detta procenttal tycks sammanfalla med antalet snabba ämnesomsättare. De generella indikationerna för kalciumsupplementering inkluderar: snabb metabolism, allergi där hög halt histamin förekommer, D-hypovitaminos, A-hypovitaminos, oro, hypoparatyroidea, högt blodtryck och typ 1 osteoporos. Andra indikationer är: svårt att somna, hypertyroidea, hyperaktivitet och vissa fall av tungmetallackumulering.

Jag framhåller att felaktig kalciumsupplementering faktiskt kan bidra till benförtunning i vissa fall.

Kommer du ihåg antagonism? Kalcium kan motarbeta magnesium och fosfor, vilka också är nödvändiga i ba- lansen vid normal benhälsa. Osteoporos kan uppstå som resultat av att dessa tre mineraler inte är i balans i kroppen. Vi ser också ofta kvinnor som lider av viktökning och depression som utan reservation tar kalciumtillskott. Olyckligtvis leder denna supplementering bara till ökade vikt- och depressionsproblem.

Hur kan kalciumtillskott orsaka depression och viktökning?

För mycket kalcium kan leda till många problem, men viktökning och depression är de vanligaste. Kalcium är ett lugnande mineral, vilket betyder att det reducerar den metaboliska takten. Ytterligare reduktion vid en redan långsam takt kommer att leda till trötthet och eventuellt depression. Det är viktigt att nämna att trötthet och depression också kan orsakas av järnbristanemi, ett vanligt tillstånd som kommer från överdrivet kalkintag.

Tekniskt sett kan kalcium leda till viktökning eller oförmåga att gå ned i vikt på grund av dess effekt på fettomsättningen. När överskottskalk byggs upp i cellen aktiverar det en enzym kallat fettsyrasyntas. Detta enzym ökar lagringsförmågan av fett och reducerar förmågan att bryta ned fett. Detta ökar ytterligare den hämmande effekten hos kalcium och D-vitamin på sköldkörtelaktiviteten. Den här effekten av kalcium kommer inte bara från kalciumtillskott, utan också från hårt vatten som innehåller höga halter kalk. De goda nyheterna är att vi har sett många individer förbättra sitt känslomässiga och psykologiska tillstånd när deras kalkintag reducerades eller upphörde helt.

Vad anser du om den så populära korallkalken?

De som marknadsför dessa produkter påstår saker som inte är sanna. Kalcium som utvinns ur korall är helt enkelt karbonat och innehåller hundratals andra ämnen. Olyckligtvis är många av de andra ingredienserna inte önskvärda i ett kosttillskott.

Vad tycker du om silvertillskott, som också är väldigt populärt?

Det är sant att silver är ett mineral som tidigare använts för sina antibakteriella egenskaper. Faktum är att tandläkare använder silver för att hämma bakterietillväxt i rotkanaler. Av samma anledning används det också i vattenfilter, speciellt kolfilter. Oavsett detta så är silver en tungmetall och har stora nackdelar. Jag skulle inte rekommendera att inta det som tillskott, då det med tiden kommer att lagras upp i kroppen på samma sätt som andra tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver. Det är också viktigt att nämna att silver är antagonist till mineralet zink och kan bidra till ökad produktion av fria radikaler. Tro det eller ej, men det kan till och med leda till ökad mottaglighet för virus.

Vad är din åsikt om så kallade naturmattillskott?

Det är verkligen inget fel med naturlig mat. Men när den behandlas genom att näringsämnena utvinns och kombineras med andra faktorer och slutligen blir en tablett eller kapsel så är det inte längre naturlig mat. Då är det ett tillskott. Ofta marknadsförs dessa tillskott som den bästa formen av tillskott. Men vad de gör är att bara försöka ersätta ett tillskott med ett annat. Som jag nämt tidigare så kan man inte ersätta hälsosamma kostvanor med kosttillskott. Kosttillskott är just ett tillskott till maten. Bara genom att kalla sina produkter för naturmattillskott kan vissa av tillverkarna sätta ett pris som är 300 – 1 500 procent över priset för andra produkter på marknaden.

Till sist, är det någonting annat som du vill säga?

Jag vill bara säga att näring som används på rätt sätt kan erbjuda en signifikant terapeutisk effekt. Men att ta kosttillskott utan att veta vad kroppen behöver kan leda till brister på andra näringsämnen och orsaka hälsoproblem genom att störa kroppens naturliga balans. Mot bakgrund av detta strävar vi på Trace Elements efter att hjälpa människor att behålla kroppens balans och genom detta tillåta normala kroppsfunktioner.

Yrkesarbetande terapeuter har tillgång till många olika högkvalitativa kosttillskott, men trots detta ser vi att dessa tillskott inte tillverkas i enlighet med känd synergism och antagonism som existerar mellan vitaminer och mineraler. Därför hoppas jag att våra kunder drar fördel av att de har tillgång till det här unika produktsortimentet. Förutom att kosttillskotten är av hög kvalitet kompletterar de olika metaboliska grupper och hårmineralanalysresultat.

______________________________

För optimalt upptag, innehåller Trace Nutrients kosttillskott Albion®, TRAACS® patenterade mineraler som är aminosyrakelaterade. Designade som de är, får dessa professionella formula överlägsen absorbtion, biotillgänglighet och biologisk aktivitet. Tilläggas kan att, Albion® mineralkelat inte är beroende av saltsyra för absorption och tåls väl även av de mest känsliga individer. Följande video producerad av Albion, illustrerar resan av  kelaterade och icke kelaterade mineraler genom matsmältningssystemet.

Se Dr David L Watts Trace Elements, Inc bli intervjuad i 5 mycket intressanta videos.

Brev från Dr Watts

18 September 2013

To Whom it may Concern,

Hair tissue mineral analysis (HTMA) is not considered to be a diagnostic test, but is best described as a screening tool. HTMA is utilized by researchers, dieticians, nutritionists, physicians and other health care providers to provide information to their patients in regard to their nutritional status including the interrelationship between important nutritional minerals as well as heavy metal exposure. HTMA offers a unique insight into an individual’s dietary and nutritional status that would be difficult to obtain through other routine screening procedures.

Many research programs for studying and establishing trace element concentrations in human hair have been implemented since 1965 by the International Atomic Energy Agency. These programs were coordinated under Nuclear-Based Methods for the Analysis of Pollutants in Human Hair. Since that time many scientific conferences have been held to present the use of hair as a biological marker and the development of analytical techniques applied to hair mineral assaying. The Human Hair Symposiums included a vast list of contributors from many Universities and research centers, some of which include;

Cleveland Clinic, Ohio

Texas Medical School CDC

Atlanta University of Miss., Hattiesburg

University of Leeds, England

New York University, NY

IAEC, Vienna

University of Toronto, Ontario

University of Witwatersrand, Africa

Dalhousie University, Nova Scotia

University of Texas, Houston

Emory University, Atlanta

Slade Hospital, England

University of TN., Memphis

Mayo Medical School, Minn.

Wayne State University, Detroit

University of SC, Charleston

Georgia State University, Atlanta

University of Aston, England

Universidad de Chili

McGill University, Montreal

USDA Albany, CA.

Army Medical Center, Presidio

University of Ca.,

SF University of Rochester

The HTMA is a voluntary test that is sought after by individuals world-wide. They are concerned about their nutritional status and have a desire to take the responsibility for their health into their own hands rather than relying on generalized information, or public health policy for a population, which does little to impact a person’s nutritional health on an individual basis.

Trace Elements, Inc. is a licensed clinical laboratory established in 1984 that specializes in HTMA testing. We provide services to clients in over forty countries including, research studies with Universities, hospitals, clinics, environmental groups and agencies and have performed over one million HTMA studies.

If I can be of further service do not hesitate to contact me.

Sincerely,

David L. Watts, D.C., Ph.D., C.C.N., D.A.C.B.N. President, Trace Elements, Inc.


_______________________________________________________________________________

Dr. Watts is a graduate of Logan University, and received his Doctor of Chiropractic degree in 1974. He received a Doctorate in Nutrition, in 1984, from the International University of Nutrition. He holds a Certification in Clinical Nutrition, and is a Diplomate of the American Clinical Board of Nutrition and is a Fellow of the American College of Eclectic Physicians, The International and American Association of Clinical Nutrition and International College of Bionutrition and Board certified in Clinical Bionutrition.

He has been involved in clinical nutrition for almost forty years, and specializing in trace mineral research through hair tissue mineral analysis for over thirty-five years. He has served as a consultant and research director for other clinical laboratories prior to founding Trace Elements, Inc.

Dr. Watts co-founded Trace Elements, Inc., in 1984. Trace Elements, is a Federally Licensed Clinical Laboratory that specializes in hair tissue mineral analysis. His continued research and experience includes the development of a practical, clinical application, and interpretation of tissue mineral patterns, having analyzed over one million tissue mineral profiles. As an expert in this field he has been invited to lecture extensively throughout the United States, Canada, and Europe.

 • Harvard’s Massachusetts General Hospital, Boston.
 • International Homeopathic Association, Arizona.
 • Florida Naturopathic Association.
 • Conference on Health and Disease, Oslo.
 • International Association of Applied Nutrition, Milan.
 • Great Lakes Association of Clinical Medicine, Ohio. N.Y.
 • Chiropractic College for Continuing Education.
 • University of Illinois, Peoria.
 • Uppsala University, Sweden.
 • Canadian Schizophrenic Association, Quebec.
 • Scandinavian Dental Society, Gothenburg.
 • Sydney and Melbourne, Australia.
 • Arizona Dental Society.
 • National Health Federation
 • Int. and American Assoc. of Clinical Nutrition S.W. Col. of Naturopathic Medicine.
 • Holistic Dental Assoc. Conf. L.V. Nev.
 • Applied Metabolic Ecology, London.
 • Metabolic Typing Symposium, Copenhagen
 • Mineralcheck Annual Conf. London
 • Laboratorium Pierwiastkow Conf. Poland
 • Conference on Trace Elements in Health and Disease, StockholmPublications; Over fifty publications have appeared in the following books and journals.

 • Trace Elements and Other Essential Nutrients
 • Most Commonly Asked Questions About Hair Mineral Analysis. Guide To The Correct Use Of Vitamin And Minerals In Nutrition. Chiropractic Economics.
 • Natom Di Medicinia Per Medici e Farmacisti Italia.
 • Tidskrift for Ortmolekylar Och Fytoterapeutisk Forskning. Health Counselor
 • Int. Journal of Alternative and Complementary Medicine.
 • Nature & Health, Australia
 • Balancing Body Chemistry.
 • Clinical Nutrition Guidebook Vol. I. Quantum Medicine.
 • Journal of Orthomolecular Medicine. The Newsletter.
 • The Nutritional Consultant.
 • Let’s Live
 • MaBra, Scandinavia
 • Today’s Health, USA.


Memberships:

 • Past board member of the British Holistic Medical Association Fellow of the American College of Eclectic Physicians International College of Bionutrition
 • North American Association of Nutrition and Preventive Medicine International and American Association of Clinical Nutrition Member and Scientific Advisory to IAACN
 • Scientific Advisory to the Italian Assoc. of Functional Medicine International College of Applied Nutrition
 • A.C.A. Board of Nutrition
 • A.C.A. Council on Nutrition
 • American Association for the Advancement of Science
 • New York Academy of Science
 • Huxley Institut                                                                   

Pin It on Pinterest

Share This