Filtrerat vatten

minskar belastningar i kroppen

Ett vattenreningsfilter utgör inte bara en kostnadseffektiv investering utan även en avgörande skyddsåtgärd för att förhindra hälsoproblem. I dagens samhälle är tillgången till rent vatten inte längre en självklarhet, inte ens i länder som Sverige. Installeringen av ett personligt vattenreningsfilter vid hemmets kranar blir alltmer relevant för att säkerställa en hälsosam vattenkvalitet.

Många kommuner står inför utmaningen att hantera höga halter av föroreningar, såsom uran, i det kommunala dricksvattnet. Dessutom är reningsverken inte alltid kapabla att eliminera läkemedelsrester, kemikalier och plaster. Klor, tungmetaller som uran och arsenik, koppar, bekämpningsmedel, bakterier och parasiter är bara några exempel på potentiella hot som kan finnas i vårt dricksvatten utan vår medvetenhet. 

Den moderna livsstilen, präglad av en omfattande användning av läkemedel som psykofarmaka, cellgifter, p-piller och antibiotika, har lett till att rester av dessa ämnen hamnar i vårt dricksvatten. En hårmineralanalys kan avslöja om kroppen har problem med vattenkvaliteten, och genom att installera ett vattenreningsfilter ges möjligheten att förhindra ytterligare upplagring av skadliga ämnen.

Trots fördelarna med vattenreningsfilter är det viktigt att förstå att dessa endast hindrar framtida föroreningar. För att säkerställa fullständig hälsa och avgiftning av redan lagrade ämnen behöver kroppen ytterligare stöd. Medvetenhet om vattenkvaliteten och aktiva åtgärder för att främja kroppens avgiftningsprocesser blir därför avgörande för att upprätthålla en optimal hälsa. Investerandet i ett vattenreningsfilter blir därmed inte bara en förebyggande åtgärd utan också ett steg mot en tryggare och mer hälsosam livsstil.

Att rena vatten med ett vattenreningsfilter med microspiraler är en mycket effektiv metod. Man får stopp på bakterier, parasiter, tungmetaller, läkemedelsrester och andra oönskade föroreningar, nyttiga mineral och spårämnen påverkas inte utan stannar kvar i vattnet. Vattenfiltret släpper inte ifrån sig några uppsamlade föroreningar även om det blir fullt och utsatt för tryck.

Vattenreningsfiltret som vunnit Bäst i test

Microspiralfiltret har vunnit Bäst i test av Pasteur Research Institute som det effektivaste vattenreningsfiltret. Vattenfiltret testas kontinuerligt av oberoende laboratorium i Sverige, eftersom tillförlitliga tester är det enda som bevisar att reningsfiltren verkligen levererar det rena vatten vi behöver. Ett microspiralfilter är en billig investering och ditt rena vatten kostar dig bara några öre per liter. Detta vattenreningsfilter är mycket hållbart när det rengörs och regenereras enligt medföljande instruktioner. Att kombinera ett vattenreningsfilter med microspiraler med personlig hälsomedvetenhet och eventuella avgiftningsstrategier blir avgörande för att säkerställa en långsiktig positiv påverkan på vårt välbefinnande och hälsa.

Microspiralfiltret eller vattenreningsfiltret finns även i en modell som monteras under diskbänken – G2.

Man gör då ett litet hål i diskbänken/skivan och sätter en liten extra kran för filtrerat vatten.