0771 - 661 661 - Tisdag & Torsdag 12-15
Problem sköldkörtel

SKÖLDKÖRTELN

Problem med sköldkörteln – Hypotyreos

Snabbt och enkelt på distans

Hypotyreos är en underfunktion i sköldkörteln

Hypotyreos är en underfunktion i sköldkörteln är ett mycket vanligt sköldkörtelproblem som orsakar stort lidande hos många drabbade. I USA uppskattar man att 50% av befolkningen lider av hypotyreos, det är också den vanligaste orsaken till att man söker läkare. Många personer som upplever fysiska och psykiska problem hamnar utanför skolmedicinens ramar. Det vill säga att de ligger inom de medicinska referensramarna men upplever ändå fysiska och känslomässiga symtom. Detta gäller i allra högsta grad sköldkörtelproblem. Man ser ofta klassiska symtom på hypotyreos, i synnerhet depression, men prov på sköldkörteln visar inga onormala avvikelser. En hårmineralanalys kan ofta förklara dessa diffusa symtom på hypotyreos. En allvarlig störning i sköldkörteln hittas ofta med hjälp av ett blodprov men sköldkörteln kan producera för lite hormoner även om det inte syns i ett blodprov, och samtidigt ge betydande sköldkörtel symtom. Hypotyreos, en nedsatt funktion i sköldkörteln är snarare ett syndrom än en sjukdom som karaktäriseras av trötthet, depression, köldkänslighet, viktuppgång samt strukturförändringar i hud och hår.

Sköldkörteln och näringsämnen

Det finns många näringsämnen som påverkar din sköldkörtel. Jod är den mest kända. Sköldkörteln innehåller ca. 70-80% av kroppens totala jodinnehåll. Jod är en viktig del i sköldkörtelns hormonproduktion men det finns många andra faktorer som är lika viktiga. Järn och A-vitamin brist är vanligt i områden där människor får struma, även om intaget av jod är tillräckligt. Man har upptäckt att effekten av jodterapi uteblir vid järnbrist. Järn är nödvändigt för omvandlingen av fenylanalin till tyrosin vilken kan minska med över 50% vid järnbrist.

Många personer med hypotyreos svarar bra på terapeutiska doser A-vitamin, selen, zink och krom. Selenbrist kan bidra till hypotyreos genom sin roll i omvandlingen från T4 till aktivt T3. Selen är viktigt i enzymet IDI som ansvarar för omvandlingen av T4 till T3 i lever och njurar. Enzymet minskar märkbart vid selenbrist. Zink påverkar utsöndringen av sköldkörtelstimulerande hormonet TSH. Därför kan zinkbrist eller lågt zink i förhållande till koppar vara en bidragande orsak till hypotyreos. En del undersökande studier har funnit ett samband mellan krom och sköldkörtelaktivitet. Man har ännu inte fått sambandet helt klart för sig, men den här kopplingen kan förklaras genom mineralmönster i hårmineralanalyser.

Naturliga kosttillskott till sköldkörteln

Genom att tillföra naturliga kosttillskott till din kropp kan sköldkörteln få all den näring den behöver för att kunna producera det naturliga sköldkörtelhormonet vi så väl behöver för att må bra. Hypotyreos är ett symtom på obalans i kroppen som ofta går att rätta till med hjälp av en hårmineralanalys.

Sköldkörtelproblem som hypotyreos går ofta att rätta till.

 

Sköldkörteln – Hypotyreos förvärras av B12, D-vitamin och Kalcium

Många som har problem med hypotyreos blir rekommenderade att äta B12, D-vitamin och/eller kalcium. Detta förvärrar tillståndet i sköldkörteln även om man faktiskt har brist på både B12 och D-vitamin. Men det blir bara en symtombehandling som på sikt förvärrar sköldkörtelproblematiken och kan skapa ytterligare problem med hälsan. Jag förutsätter att behandlande läkare har kollat B12- och D-vitaminnivåer i samband med att man får sin diagnos. Låga nivåer bör balanseras men man ska inte ta dessa på eget bevåg för att man tror man behöver dem.

 

ANTAGONISTER TILL SKÖLDKÖRTELN

B12, D-vitamin och kalcium är alla antagonister till sköldkörteln. Detta betyder att de har en hämmande effekt på sköldkörtelfunktionen. Som ni ser nedan så finns det fler vitaminer och mineral med hämmande effekt på sköldkörteln. Så tvärtom är det vid hypertyreos dessa ämnen ev. kan rekommenderas då de hjälper till att lugna en överaktiv sköldkörtel.

 

 

VAD ORSAKAR HYPOTYREOS

Definitionen av hypotyreos är en minskad mängd av tyreoideahormon i blodet. Att man får hypotyreos kan bero på många olika saker. Min egen erfarenhet under de 23 år jag jobbat med detta är att det oftast inte är något fel på själva sköldkörteln. Kvicksilver och andra toxiner som lagras i sköldkörteln är en vanlig orsak till att den inte fungerar som den ska. Det var orsaken till min hypotyreos.

Koppar kan sänka sköldkörtelfunktionen. Att man får för mycket koppar i kroppen kan bero på att man har kopparledningar som fäller ut koppar i dricksvattnet. Kopparspiral kan också vara en orsak. Vid hypotyreos ser man ofta järnbrist. Har man lågt järn gynnas kopparupplagring i kroppen.

Hypotyreos är en välkänd biverkning vid litiumterapi. Kobolt är en huvudkomponent i B12 och man har sett dess hämmande effekt på sköldkörteln vid behandling av anemi.

Kroppen kanske helt enkelt saknar de grundämnen den behöver för att tillverka sina hormoner på ett korrekt sätt. Då kvittar det hur mycket TSH signalerar att det behövs mer sköldkörtelhormon om kroppen inte har resurser att tillverka dem. Det behöver inte betyda att det är något fel på sköldkörteln.

 

KONSEKVENSER NÄR SKÖLDKÖRTELN INTE FUNGERAR SOM DEN SKALL

När sköldkörteln saktar ner och inte fungerar som den ska börjar ofta bisköldkörtlarna öka sin aktivitet. Bisköldkörtlarna styr kalciumomsättningen i kroppen. Följden blir då att kalcium körs ut fel i kroppen. Istället för att gå ut i skelett och tänder där det huvudsakligen ska vara, körs det ut i muskler, mjukdelar, leder osv. överallt där det inte ska vara. Man kan då bli stel och få smärtor i kroppen.

Järnbrist som är vanligt vid hypotyreos förvärrar ytterligare då man dessutom får svårt att syresätta sig. Här är det många som får diagnosen fibromyalgi på grund av smärtorna som orsakas av kalciuminlagringarna. Friska celler drivs av näring och syre. Om cellerna lagrar in andra ämnen och får syrebrist ger det ofta kroniska smärtor. Om man i detta läget tar kalciumtillskott eller d-vitamin som ökar kalciumupptaget förvärras tillståndet ytterligare.

 

B12 – PROBLEM VID HYPOTYREOS

Vid hypotyreos bildar man inte tillräckligt med saltsyra. Saltsyra är nödvändigt för att vi ska kunna smälta maten och ta upp näring ordentligt. När vi inte bildar saltsyra ordentligt bildar vi inte heller intrinsic factor eftersom det bildas av samma celler som saltsyra. Intrinsic factor är ett måste för att kunna ta upp B12. Problemet är att om man nu upptäcker en B12 brist och börjar tillföra det så hämmar man sköldkörteln ytterligare och därmed saltsyraproduktionen och intrinsic factor.

Det blir då en symtombehandling vilken förvärrar sköldkörtelproblematiken ytterligare. Det kan leda till att man får sämre och sämre näringsupptag, mer magproblem, mer trötthet, depression, håglöshet. Men också till att man till slut inte tar upp B12 alls, vilket kan leda till perniciös anemi som kan vara ett livshotande tillstånd. Självklart ska man ta B12 om det rekommenderas av läkare efter konstaterad brist, men man ska absolut inte laborera med det på egen hand.

 

MAGPROBLEM VANLIGT VID HYPOTYREOS & SKÖLDKÖRTELPROBLEM

Saltsyra hämmar till exempel Candidaöverväxt som är vanligt vid hypotyreos. Särskilt vid kopparöverskott eller andra toxiska belastningar. Saltsyrabrist orsakar ofta magproblem som förstoppning, IBS, kramp, uppblåst osv. Tarmhälsan är oerhört viktig för vårt välmående. 90% av vårt serotonin bildas i tarmen, i alla fall när den fungerar som den ska. Så problematiken med hypotyreos kan påverka oss psykiskt lika mycket som fysiskt.

 

HÅRMINERALANALYS VISAR OFTA VARFÖR DU HAR PROBLEM MED SKÖLDKÖRTELN

Som ni sett så finns det många olika orsaker till problem med sköldkörteln och hypotyreos. Därför är det viktigt att ta reda på vad det troliga grundproblemet är hos varje individ. Många av våra symtom beror på upplagringar och brister på grundläggande näringsämnen i kroppen. Rättar man till dessa så försvinner de symtom som beror på obalanserna. Naturligtvis är det också viktigt att veta om man har en pågående exponering av ämnen som kan påverka sköldkörtelaktiviteten och åtgärda det.

Här anser jag att hårmineralanalysen är överlägsen. Den visar tendenser till obalanser och belastningar i kroppen innan man får kliniska symtom. När man kommer till sjukvården och får en diagnos har det som regel redan gått ganska långt. Gör man en hårmineralanalys så får man ett skräddarsytt kosttillskottsprogram exakt uträknat efter varje individs unika behov. Man har då möjlighet att ge kroppen och sköldkörteln de resurser som de troligen aldrig haft tidigare.

 

 

 

Exempel på hårmineralanalys vid hypotyreos

Här ser vi en typisk bild på en person med hypotyreos och fibromyalgi. Högt kalcium, hög koppar, högt molybden. Belastning från uran. Fast kopparn är hög så ser vi att järn och mangan även ligger högt vilket indikerar att personen troligen har en egen brunn med dessa belastningar som behöver åtgärdas. Alla staplar ska helst ligga i mitten på det vita fältet. Här ser ni att kobolt (B12) ligger perfekt och behöver absolut inte tillföras i detta läget. I den rosa rutan ser man tungmetaller. Men bara det som flyter fritt i kroppen. Så det indikerar att personen även har uran upplagrat i kroppen.

Missa inte sidan om hårmineralanalys i menyn ovan.

Om du är intresserad av att göra en hårmineralanalys kan du klicka på länken nedan.

Vi rekommenderar att man köper Hårmineralanalys Startpaket. Då ingår vårt tarmreningspaket till rabatterat pris. Det är väldigt viktigt för näringsupptaget att tarmen fungerar ordentligt när man börjar tillföra kosttillskotten rekommenderade i hårmineralanalysen.

 

 

SKÖLDKÖRTELANTAGONISTER

 

Näringsmässiga faktorer som hämmar sköldkörteln

Kalcium, D-vitamin, Kobolt (B12), PABA, Molybden, Brom, Koppar, Litium, Bly, Kvicksilver

 

Endokrina, hormoner antagonistiska till sköldkörteln

Östrogen, Insulin, Bisköldkörtlar

Det finns också många läkemedel som hämmar funktionen i sköldkörteln.

Mönster i hårmineralanalys associerade med hypotyreos:

Den vanligaste metaboliska typen är: Långsam Metabolisk Typ 1, med parasympatisk dominans. De primära förhållandena mineraler emellan inkluderar:

Högt Kalcium/Fosfor (>2,63), Högt Kalcium/Kalium (>4,2), Högt Kalcium/Magnesium (>7), Lågt Zink/Koppar (<8), Lågt Järn/Koppar (<0,9) Lågt K/Li, Lågt Ca/Pb, Lågt Fe/Pb, Lågt Fe/Hg, Lågt Se/Hg, Lågt Zn/Cd, Lågt Zn/Hg

Ett högt Kalcium/Magnesium förhållande indikerar förhöjt bisköldkörtelhormon och insulinproduktion. Ett lågt Zink/Koppar förhållande indikerar en sänkning av progesteron i förhållande till östrogen hos kvinnor.

 

Relationen mellan krom och sköldkörtelaktivitet kan förklaras med kromets effekt på insulinkänsligheten. Att sänka insulinnivåerna resulterar i höjd sköldkörtelaktivitet. Ju större obalanser i ovan nämnda förhållanden mellan mineraler som ses i en hårmineralanalys desto starkare är tendensen mot hypotyreos. Noteras bör att när obalanserna är omvända indikerar det en överaktiv sköldkörtel – hypertyreos. Sambandet mellan sköldkörtelrubbningar och psykisk ohälsa har varit känd länge. Depression är ett av de vanligaste symtomen som uttrycks vid hypotyreos. Andra vanliga symtom är: Trötthet, Förstoppning, Dålig aptit, Överdrivet sömnbehov, Dåligt minne, Viktökning, Kognitiva defekter, Minskad sexlust, Håglöshet, Koncentrationsproblem, Inget välmående. Håravfall och Trötthet är de vanligaste fysiska symtomen i samband med depression vilket är ett resultat av en sänkt funktion i sköldkörteln. Den basala metaboliska hastigheten hos en person med hypotyreos kan sänkas så mycket som 40-50 procent under det normala.

Då är det inte så svårt att förstå relationen mellan sköldkörtelns status och hälsosamt energiflöde i kroppen. I de allra flesta fall utvecklas hypotyreos långsamt vilket ofta gör att man inte uppmärksammar eller felbedömer symtomen under en lång tid. Tidig behandling av patienter med fysiska och psykiska symtom på hypotyreos kan hjälpa att förhindra utvecklingen till ett uppenbart hypotyreos tillstånd. En hårmineralanalys kan ge individuell information om funktionen i sköldkörteln och underlätta diet och näringsintag för att förhindra långvariga och kroniska tillstånd associerade med hypotyreos.

Mineralterapi kan hjälpa inte bara vid depression utan också vid andra tillstånd relaterade till sköldkörteln som: muskel- skelettproblem, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och tillstånd associerade med autoimmuna reaktioner. Tyvärr rekommenderar många läkare kalcium, D-vitamin, B-12 och syraneutraliserande medel vilket förvärrar för patienterna. En person med långsam ämnesomsättning typ 1 har oftast för låg produktion av saltsyra. Symtom som sura uppstötningar, halsbränna osv. kommer oftast inte av för mycket saltsyra utan snarare av en Candidainfektion vilket ger liknande symtom. Efter att vi gjort en analys av dig ser vi vilka kosttillskott du behöver för att återfå en bättre fungerande sköldkörtel.

Att tillföra substitut för sköldkörtelhormon i form av Levaxin eller liknande vid hypotyreos får inte kroppen att fungera bättre. Man övertar den lilla funktion sköldkörteln har istället för att ge den vad den behöver för att producera sina naturliga sköldkörtelhormoner på ett korrekt sätt. Men genom att kolla upp exakt vad som fattas i kroppen och vilka obalanser man har med hjälp av en hårmineralanalys kan man tillföra de näringsämnen och kosttillskott som fattas och ge sköldkörteln och kroppen en chans att fungera normalt.

 

Har du Hypotyreos?

 

Eller är du nyfiken på om du har obalans i sköldkörteln som påverkar ditt mående? Beställ en hårmineralanalys idag och få svar!

En dåligt fungerande sköldkörtel

gör ofta att man känner sig helt utmattad

Pin It on Pinterest

Share This