SKÖLDKÖRTEL

Problem med sköldkörteln – Hypotyreos

Hypotyreos – underfunktion i sköldkörteln är ett mycket vanligt sköldkörtelproblem som orsakar stort lidande hos många drabbade. I USA uppskattar man att 50% av befolkningen lider av hypotyreos, det är också den vanligaste orsaken till att man söker läkare. Många personer som upplever fysiska och psykiska problem hamnar utanför skolmedicinens ramar. Det vill säga att de ligger inom de medicinska referensramarna men upplever ändå fysiska och känslomässiga symtom. Detta gäller i allra högsta grad sköldkörtelproblem. Man ser ofta klassiska symtom på hypotyreos, i synnerhet depression, men prov på sköldkörteln visar inga onormala avvikelser. En hårmineralanalys kan ofta förklara dessa diffusa symtom på hypotyreos. En allvarlig störning i sköldkörteln hittas ofta med hjälp av ett blodprov men sköldkörteln kan producera för lite hormoner även om det inte syns i ett blodprov, och samtidigt ge betydande sköldkörtel symtom. Hypotyreos, nedsatt funktion i sköldkörteln är snarare ett syndrom än en sjukdom som karaktäriseras av trötthet, depression, köldkänslighet, viktuppgång samt strukturförändringar i hud och hår.

Det finns många näringsämnen som påverkar din sköldkörtel. Jod är den mest kända. Sköldkörteln innehåller ca. 70-80% av kroppens totala jodinnehåll. Jod är en viktig del i sköldkörtelns hormonproduktion men det finns många andra faktorer som är lika viktiga. Järn och A-vitamin brist är vanligt i områden där människor får struma, även om intaget av jod är tillräckligt. Man har upptäckt att effekten av jodterapi uteblir vid järnbrist. Järn är nödvändigt för omvandlingen av fenylanalin till tyrosin vilken kan minska med över 50% vid järnbrist.

Många personer med hypotyreos svarar bra på terapeutiska doser A-vitamin, selen, zink och krom. Selenbrist kan bidra till hypotyreos genom sin roll i omvandlingen från T4 till aktivt T3. Selen är viktigt i enzymet IDI som ansvarar för omvandlingen av T4 till T3 i lever och njurar. Enzymet minskar märkbart vid selenbrist. Zink påverkar utsöndringen av sköldkörtelstimulerande hormonet TSH. Därför kan zinkbrist eller lågt zink i förhållande till koppar vara en bidragande orsak till hypotyreos. En del undersökande studier har funnit ett samband mellan krom och sköldkörtelaktivitet. Man har ännu inte fått sambandet helt klart för sig, men den här kopplingen kan förklaras genom mineralmönster i hårmineralanalyser.

Genom att tillföra naturliga kosttillskott till din kropp kan sköldkörteln få all den näring den behöver för att kunna producera det naturliga sköldkörtelhormonet vi så väl behöver för att må bra. Hypotyreos är ett symtom på obalans i kroppen som ofta går att rätta till med hjälp av en hårmineralanalys.

 

 

SKÖLDKÖRTELANTAGONISTER

 

Näringsmässiga faktorer som hämmar sköldkörteln är:

Kalcium, D-vitamin, Kobolt (B12), PABA, Molybden, Brom, Koppar, Litium, Bly, Kvicksilver

 

Endokrina, hormoner antagonistiska till sköldkörteln:

Östrogen, Insulin, Bisköldkörtlar

Det finns också många läkemedel som hämmar funktionen i sköldkörteln.

Mönster i hårmineralanalys associerade med hypotyreos:

Den vanligaste metaboliska typen är: Långsam Metabolisk Typ 1, med parasympatisk dominans. De primära förhållandena mineraler emellan inkluderar:

Högt Kalcium/Fosfor (>2,63), Högt Kalcium/Kalium (>4,2), Högt Kalcium/Magnesium (>7), Lågt Zink/Koppar (<8), Lågt Järn/Koppar (<0,9) Lågt K/Li, Lågt Ca/Pb, Lågt Fe/Pb, Lågt Fe/Hg, Lågt Se/Hg, Lågt Zn/Cd, Lågt Zn/Hg

Ett högt Kalcium/Magnesium förhållande indikerar förhöjt bisköldkörtelhormon och insulinproduktion. Ett lågt Zink/Koppar förhållande indikerar en sänkning av progesteron i förhållande till östrogen hos kvinnor.

 

Relationen mellan krom och sköldkörtelaktivitet kan förklaras med kromets effekt på insulinkänsligheten. Att sänka insulinnivåerna resulterar i höjd sköldkörtelaktivitet. Ju större obalanser i ovan nämnda förhållanden mellan mineraler som ses i en hårmineralanalys desto starkare är tendensen mot hypotyreos. Noteras bör att när obalanserna är omvända indikerar det en överaktiv sköldkörtel – hypertyreos. Sambandet mellan sköldkörtelrubbningar och psykisk ohälsa har varit känd länge. Depression är ett av de vanligaste symtomen som uttrycks vid hypotyreos. Andra vanliga symtom är: Trötthet, Förstoppning, Dålig aptit, Överdrivet sömnbehov, Dåligt minne, Viktökning, Kognitiva defekter, Minskad sexlust, Håglöshet, Koncentrationsproblem, Inget välmående. Håravfall och Trötthet är de vanligaste fysiska symtomen i samband med depression vilket är ett resultat av en sänkt funktion i sköldkörteln. Den basala metaboliska hastigheten hos en person med hypotyreos kan sänkas så mycket som 40-50 procent under det normala.

Då är det inte så svårt att förstå relationen mellan sköldkörtelns status och hälsosamt energiflöde i kroppen. I de allra flesta fall utvecklas hypotyreos långsamt vilket ofta gör att man inte uppmärksammar eller felbedömer symtomen under en lång tid. Tidig behandling av patienter med fysiska och psykiska symtom på hypotyreos kan hjälpa att förhindra utvecklingen till ett uppenbart hypotyreos tillstånd. En hårmineralanalys kan ge individuell information om funktionen i sköldkörteln och underlätta diet och näringsintag för att förhindra långvariga och kroniska tillstånd associerade med hypotyreos.

Mineralterapi kan hjälpa inte bara vid depression utan också vid andra tillstånd relaterade till sköldkörteln som: muskel- skelettproblem, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och tillstånd associerade med autoimmuna reaktioner. Tyvärr rekommenderar många läkare kalcium, D-vitamin, B-12 och syraneutraliserande medel vilket förvärrar för patienterna. En person med långsam ämnesomsättning typ 1 har oftast för låg produktion av saltsyra. Symtom som sura uppstötningar, halsbränna osv. kommer oftast inte av för mycket saltsyra utan snarare av en Candidainfektion vilket ger liknande symtom. Efter att vi gjort en analys av dig ser vi vilka kosttillskott du behöver för att återfå en bättre fungerande sköldkörtel.

Att tillföra substitut för sköldkörtelhormon i form av Levaxin eller liknande vid hypotyreos får inte kroppen att fungera bättre. Man övertar den lilla funktion sköldkörteln har istället för att ge den vad den behöver för att producera sina naturliga sköldkörtelhormoner på ett korrekt sätt. Men genom att kolla upp exakt vad som fattas i kroppen och vilka obalanser man har med hjälp av en hårmineralanalys kan man tillföra de näringsämnen och kosttillskott som fattas och ge sköldkörteln och kroppen en chans att fungera normalt.

 

Har du Hypotyreos?

Eller är du nyfiken på om du har obalans i sköldkörteln som påverkar ditt mående? Beställ en hårmineralanalys idag och få svar!

  • Hårmineralanalys

    1,600.00 kr
  • Hårmineralanalys Startpaket

    2,500.00 kr
  • Hårmineralanalys Häst

    1,600.00 kr

En dåligt fungerande sköldkörtel

gör ofta att man känner sig helt utmattad

Pin It on Pinterest

Share This