Många som har problem med hypotyreos blir rekommenderade att äta B12, D-vitamin och/eller kalcium. Detta förvärrar tillståndet i sköldkörteln även om man faktiskt har brist på både B12 och D-vitamin. Men det blir bara en symtombehandling som på sikt förvärrar sköldkörtelproblematiken och kan skapa ytterligare problem med hälsan.

 

ANTAGONISTER TILL SKÖLDKÖRTELN

B12, D-vitamin och kalcium är alla antagonister till sköldkörteln. Detta betyder att de har en hämmande effekt på sköldkörtelfunktionen. Som ni ser nedan så finns det fler vitaminer och mineral med hämmande effekt på sköldkörteln. Så tvärtom är det vid hypertyreos dessa ämnen ev. kan rekommenderas då de hjälper till att lugna en överaktiv sköldkörtel.

 

 

VAD ORSAKAR HYPOTYREOS

Definitionen av hypotyreos är en minskad mängd av tyreoideahormon i blodet. Att man får hypotyreos kan bero på många olika saker. Min egen erfarenhet under de 20 år jag jobbat med detta är att det oftast inte är något fel på själva sköldkörteln. Kvicksilver och andra toxiner som lagras i sköldkörteln är en vanlig orsak till att den inte fungerar som den ska. Det var orsaken till min hypotyreos.

Koppar kan sänka sköldkörtelfunktionen. Att man får för mycket koppar i kroppen kan bero på att man har kopparledningar som fäller ut koppar i dricksvattnet. Kopparspiral kan också vara en orsak. Vid hypotyreos ser man ofta järnbrist. Har man lågt järn gynnas kopparupplagring i kroppen.

Hypotyreos är en välkänd biverkning vid litiumterapi. Kobolt är en huvudkomponent i B12 och man har sett dess hämmande effekt på sköldkörteln vid behandling av anemi.

Kroppen kanske helt enkelt saknar de grundämnen den behöver för att tillverka sina hormoner på ett korrekt sätt. Då kvittar det hur mycket TSH signalerar att det behövs mer sköldkörtelhormon om kroppen inte har resurser att tillverka dem. Det behöver inte betyda att det är något fel på sköldkörteln.

 

KONSEKVENSER AV HYPOTYREOS

När sköldkörteln saktar ner och inte fungerar som den ska börjar ofta bisköldkörtlarna öka sin aktivitet. Bisköldkörtlarna styr kalciumomsättningen i kroppen. Följden blir då att kalcium körs ut fel i kroppen. Istället för att gå ut i skelett och tänder där det huvudsakligen ska vara, körs det ut i muskler, mjukdelar, leder osv. överallt där det inte ska vara. Man kan då bli stel och få smärtor i kroppen.

Järnbrist som är vanligt vid hypotyreos förvärrar ytterligare då man dessutom får svårt att syresätta sig. Här är det många som får diagnosen fibromyalgi på grund av smärtorna som orsakas av kalciuminlagringarna. Friska celler drivs av näring och syre. Om cellerna lagrar in andra ämnen och får syrebrist ger det ofta kroniska smärtor. Om man i detta läget tar kalciumtillskott eller d-vitamin som ökar kalciumupptaget förvärras tillståndet ytterligare.

 

B12 – PROBLEM VID HYPOTYREOS

Vid hypotyreos bildar man inte tillräckligt med saltsyra. Saltsyra är nödvändigt för att vi ska kunna smälta maten och ta upp näring ordentligt. När vi inte bildar saltsyra ordentligt bildar vi inte heller intrinsic factor eftersom det bildas av samma celler som saltsyra. Intrinsic factor är ett måste för att kunna ta upp B12. Problemet är att om man nu upptäcker en B12 brist och börjar tillföra det så hämmar man sköldkörteln ytterligare och därmed saltsyraproduktionen och intrinsic factor.

Det blir då en symtombehandling vilken förvärrar sköldkörtelproblematiken ytterligare. Det kan leda till att man får sämre och sämre näringsupptag, mer magproblem, mer trötthet, depression, håglöshet. Men också till att man till slut inte tar upp B12 alls, vilket kan leda till perniciös anemi som kan vara ett livshotande tillstånd. Självklart ska man ta B12 om det rekommenderas av läkare efter konstaterad brist, men inte för att någon lekman säger det.

 

MAGPROBLEM VANLIGT VID HYPOTYREOS

Saltsyra hämmar till exempel Candidaöverväxt som är vanligt vid hypotyreos. Särskilt vid kopparöverskott eller andra toxiska belastningar. Saltsyrabrist orsakar ofta magproblem som förstoppning, IBS, kramp, uppblåst osv. Tarmhälsan är oerhört viktig för vårt välmående. 90% av vårt serotonin bildas i tarmen, i alla fall när den fungerar som den ska. Så problematiken med hypotyreos kan påverka oss psykiskt lika mycket som fysiskt.

 

HÅRMINERALANALYS VISAR OFTA GRUNDPROBLEMET

Som ni sett så finns det många olika orsaker till hypotyreos. Därför är det viktigt att ta reda på vad det troliga grundproblemet är hos varje individ. Många av våra symtom beror på upplagringar och brister på grundläggande näringsämnen i kroppen. Rättar man till dessa så försvinner de symtom som beror på obalanserna. Naturligtvis är det också viktigt att veta om man har en pågående exponering av ämnen som kan påverka sköldkörtelaktiviteten och åtgärda det.

Här anser jag att hårmineralanalysen är överlägsen. Den visar tendenser till obalanser och belastningar i kroppen innan man får kliniska symtom. När man kommer till sjukvården och får en diagnos har det som regel redan gått ganska långt. Gör man en hårmineralanalys så får man ett skräddarsytt kosttillskottsprogram exakt uträknat efter varje individs unika behov. Man har då möjlighet att ge kroppen resurser den troligen aldrig haft tidigare.

 

Exempel på hårmineralanalys vid hypotyreos

Här ser vi en typisk bild på en person med hypotyreos och fibromyalgi. Högt kalcium, hög koppar, högt molybden. Belastning från uran. Fast kopparn är hög så ser vi att järn och mangan även ligger högt vilket indikerar att personen troligen har en egen brunn med dessa belastningar som behöver åtgärdas. Alla staplar ska helst ligga i mitten på det vita fältet. Här ser ni att kobolt (B12) ligger perfekt och behöver absolut inte tillföras i detta läget. I den rosa rutan ser man tungmetaller. Men bara det som flyter fritt i kroppen. Så det indikerar att personen även har uran upplagrat i kroppen.

Missa inte sidan om hårmineralanalys i menyn ovan.

Läs mer om Sköldkörteln här!

Om du är intresserad av att göra en hårmineralanalys kan du klicka på länken nedan.

Beställ hårmineralanalys här!

Vi rekommenderar att man köper Hårmineralanalys Paket. Då ingår vårt tarmreningspaket till rabatterat pris. Det är väldigt viktigt för näringsupptaget att tarmen fungerar ordentligt när man börjar tillföra kosttillskotten rekommenderade i hårmineralanalysen.

Allt gott! / Heléne

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This