Dagligen väljer tusentals svenskar att tatuera sig. Jämte amerikanerna är svenskarna de mest tatuerade i världen. Är man medveten om vilka risker dessa tatueringar innebär för hälsan?

Innehåller förbjudna ämnen

Förra året gjorde Livsmedelsverket en granskning där det visade sig att en tredjedel av de kontrollerade tatueringsfärgerna innehöll förbjudna ämnen. Detta gällde 34 kontrollerade färger för tatueringar och permanent makeup. 12 av dessa 34 innehöll förbjudna ämnen som misstänks vara cancerframkallande och skadliga för reproduktionsförmågan. Dessa ämnen kan dessutom skada arvsmassan och vara allergiframkallande

Man hittade även förhöjda halter av föroreningar av arsenik och bly. Man plockade bort dessa färger från marknaden men för dem som fått dem injicerade är skadan redan skedd.

Man ska också vara medveten om att dessa halter är utöver de gifter som är tillåtna i tatueringsfärger:

Läkemedelsverkets utredare anser att det saknas forskning på området och vill se långtidsstudier av tatueringarnas kemiska effekter. Man vet inte hur de här ämnena påverkar på sikt. Det kan ta upp till 20 år innan man märker några reaktioner. Det forskningen har visat är att lymfkörtlarna nära tatueringarna blir svarta.

Livsmedelsverket skriver att de inte vill skrämma upp privatpersoner, men att det är viktigt att kontakta sjukvården om man upplever problem.

Det finns 2100 olika färger registrerade varav endast 34 testades med en hög andel av otillåtet höga halter av gifter. Man gör ingen kontroll av nya färger utan endast stickkontroller. 

Senaste undersökningen – Nästan hälften hälsovådliga

Den senaste undersökningen av tatueringsfärger jag hittade gjordes i Finland och publicerades nu i november 2019. Det var Säkerhets- och Kemikalieverket, TUKES som gjorde Finlands första utredning av säkerheten hos tatueringsfärger. De fann att nästan hälften av tatueringsfärgerna innehöll hälsovådliga ämnen.

I Tukes test hittade man bland annat 4-metyl-m-fenylendiamid, benso(a)pyren, kadmium, bly och nickel.

Endast en liten del av färgen stannar i det tatuerade området. Större delen hamnar i andra delar av kroppen. Detta innebär att man kan ha dessa ämnen i kroppen för resten av sin livstid om man inte hjälper kroppen att göra sig av med dem.

De ämnen som finns i tatueringsfärger kan öka risken för cancer, vara skadliga för reproduktionsförmågan och de kan ha andra skadliga effekter, säger Talasniemi på Tukes.

Effekter av gifter och tungmetaller

Kvicksilver – kan passera blod-hjärnbarriären och tas upp i hjärnan. Överförs via moderkakan till fostret. Detta påverkar barns utveckling framförallt centrala nervsystemet och kan bland annat ge inlärningssvårigheter, beteendestörningar och sämre IQ.

Kvicksilver kan lagras i sköldkörteln och är en vanlig orsak till störningar i dess funktion.

Enligt Kemikalieinspektionen är kvicksilver ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljö och människors hälsa.

Och det är tillåtet att injicera i människor?? Både i tatueringsfärger och vissa vacciner.

Bly – Överförs också till fostret och kan vid mycket låga halter ge skador på nervsystemet. Andra effekter som kan uppträda hos barn vid relativt låg exponering är störd blodbildning, nedsatt hörsel, njurpåverkan och hämmad tillväxt av skelettet. Hos vuxna finns det indikationer på att blyexponering kan påverka risken för högt blodtryck och kronisk njursjukdom.

Detta är 2 exempel på vad dessa gifter gör i kroppen. Man kan föreställa sig effekterna av alla gifter som vi utsätts för genom livet när vi har dem i systemet redan då vi föds.

 

 

Kan jag göra något om jag redan tatuerat mig?

Kroppen har en bra förmåga att göra sig av med gifter och tungmetaller om den har näringsmässiga resurser för detta. Genom biokemiska processer i kroppen där näringsämnen binds till giftiga ämnen kan dessa avlägsnas och lämna kroppen. Problemet idag är att vi ofta saknar dessa näringsmässiga resurser. Dåliga kostvanor, stress mm. påverkar näringsstatusen i kroppen. Ju mindre näring vi har i kroppen desto mer gifter lagras, eftersom kroppen inte har möjlighet att göra sig av med dem.

En hårmineralanalys räknar ut exakt vilka näringsämnen just din kropp saknar så du kan tillföra dessa. Då ger du kroppen möjlighet att göra sig av med gifter och tungmetaller som ligger och stör balansen i kroppen. Gifter i kroppen kan ge många skilda symtom. Ofta ger det även problem med Candidaöverväxt vilket kan ställa till det rejält både fysiskt och psykiskt. Dessa symtom försvinner när man eliminerar de gifter som orsakar överväxten.

Allt gott! / Heléne