Svavel är ett av de mineral som har avgörande betydelse för hälsan. Organiskt svavel i form av MSM kan hjälpa dig att maximera din hälsa och ditt välmående.

SVAVEL – ETT UNDERSKATTAT NÄRINGSÄMNE

Fast svavel är det fjärde mest förekommande mineralet i kroppen, och så viktigt för liv att det finns i varje cell i både djur och växter, har svavel inte fått den näringsmässiga uppmärksamhet det förtjänar. En trolig anledning till att det inte uppmärksammats är att det ofta förknippas med en gul illaluktande oorganisk form. Det svavlet som används är organisk svavel som kroppen kan ta upp och använda. Denna form av svavel kallas MetylSulfonylMetan och förkortas MSM.

Tyvärr så förstörs det mesta av det flyktiga svavlet som finns i oprocessad mat när vi tillagar den. Därför bör vi tillföra svavel dagligen i form av MSM.

SVAVEL – VIKTIGT FÖR HÄLSAN

Ungefär hälften av kroppens svavel finns i muskler, hud och skelett. Det finns också i keratin, ett protein som utgör grunden för hår och naglar. I samband med vitaminer och aminosyror förser MSM kroppen med nödvändigt råmaterial för att skapa nya friska celler. Optimal hälsa är beroende av att upprätthålla processen med att producera friska och flexibla celler. Det är ett 24-timmars jobb eftersom kroppen aldrig slutar att producera nya celler. Utan tillräckligt med näring kan kroppen få brist på råmaterialet den behöver i denna process. Utan tillräckligt MSM får kroppen svårt att reparera eller ersätta skador i organ och vävnader. Om kroppen är oförmögen att utföra sitt jobb orsakar det skapande av dysfunktionella celler som kan leda till ohälsa och sjukdom.

SVAVEL OCH AVGIFTNING

MSM mjukar upp cellväggarna och gör dem mer genomsläppliga. Detta gör att gifter som lagrats i cellen lättare kan lämna den och mer näring kommer in i cellen. De som går på balansering med hjälp av hårmineralanalysen får mycket snabbare resultat om de samtidigt tar MSM. Svavel är en viktig del i avgiftningen i kroppen. Det ingår till exempel i Glutation som är leveravgiftande, transporterar aminosyror genom cellmembranet och måste finnas för att få effekt av vissa vitaminer som C- och E-vitamin. Glutation är känt för att främja god ögonhälsa och låga nivåer ses i de flesta ögonsjukdomar.

MSM hjälper till att avgifta tungmetaller och är en antagonist till koppar. Idag är många kopparförgiftade bland annat beroende på kontaminerat dricksvatten och kopparspiraler. Koppar kan vara ganska besvärligt att få ut ur kroppen men MSM snabbar upp processen avsevärt.

SVAVEL – RENA UNIVERSALMEDLET

Som ni förstår så får det stora effekter på kroppen om den saknar ett ämne som ingår i varenda cell. Den mest märkbara effekten av att ta MSM dagligen är på sina energinivåer. Då svavel är viktig i syretransporten i kroppen samt mjukar upp cellväggarna, får man ut mer slagg och gifter och in mer näring och syre i cellen. Detta ger påtagligt mer energi i kroppen.

Andra områden där MSM spelar en viktig roll är vid smärtor, allergier, diabetes, parasiter, Candida, matsmältningsproblem, förstoppning, artrit, ömmande och krampande muskler, stress, psykisk hälsa, emfysem, snarkning mm…

Svavel kallas ofta skönhetsmineralet då det är viktigt i hår, hud och naglar. Så det syns även utanpå när vi tagit MSM ett tag.

SVAVEL OCH C-VITAMIN

C-vitamin är en synergist till svavel och tillsammans skapar de friskare celler. I den kontinuerliga cellbildande processen använder kroppen C-vitamin. Utan MSM blir cellerna stela och ogenomsläppliga.

C-vitamin ökar både upptaget och effekten av MSM i kroppen. Dessutom så neutraliserar C-vitamin klor i dricksvatten. Klorerat dricksvatten förstör svavel och bör inte intas tillsammans med MSM.

1 kryddmått C-vitamin i 1 liter vatten neutraliserar omedelbart kloret i vattnet som sedan kan användas för att skölja ned MSM.

KVALITÈ VIKTIGT

Det har funnits en fabrik som gjorde MSM av träd men den finns inte längre. Vad jag fått fram så görs det mesta MSM från petroleum i Indien och Kina, vilket för mig är oacceptabelt. Jag vill absolut ha MSM med naturligt ursprung och gav mig inte förrän jag hittade en tillverkare som kunde uppvisa en analys på detta. Näringskällans MSM är utvunnet ur Europeiska GMO-fria grödor och destillerat i en patenterad process. Det absolut bästa MSM jag kunde hitta på marknaden.

Här hittar du svavlet!

Allt gott! / Heléne