Jag har samtal med väldigt många människor som kontaktar mig eftersom de vill må bättre. Något som förvånar mig är hur många som äter läkemedel utan att överhuvudtaget fundera på varför och vad det får för konsekvenser på kroppen i övrigt.

 

KVINNOR DRABBAS MEST

Läkemedelsverket anser att alldeles för många får allvarliga biverkningar av mediciner, men utan att det rapporteras. Antalet allvarliga biverkningar, de som leder till att patienten får söka sjukvård eller i värsta fall dör ökar. De ökar både i antal och i förhållande till hur många fall som rapporteras totalt. Det är särskilt kvinnor i åldern 18-64 år som drabbas.

 

SJUK AV MEDICINER

Ju äldre vi blir dest större är chansen att vi får symtom som ger en diagnos vilken man får medicin mot. Var tredje äldre person som läggs in akut på sjukhus har hamnat där på grund av någon läkemedelsbiverkning. 4 av 5 äldre patienter har någon form av läkemedelsrelaterade problem. Man blir alltså sjuk av de mediciner som skulle göra så man blev frisk. Ju sämre skick man är i desto sämre klarar man av mediciner. En 80-åring i Sverige tar i snitt 5 olika läkemedel, är man sjukare och bor på ett boende är det inte ovanligt med 8-10 läkemedel. De sköraste tar mest läkemedel och tål dem sämst.

 

DINA ORGAN TAR STRYK

Läkemedel belastar våra njurar och lever. Dessa är ofta redan belastade på grund av alla miljögifter vi utsätts för idag. Kanske tom. orsaken till symtomen som gör att vi tar läkemedel. Kan inte lever och njurar göra sig av med läkemedlen så lagras dessa upp i kroppen och belastar våra celler.

Som man förstår är detta ett problem som startar långt innan man är uppe i 10-12 olika läkemedel. Min personliga skräck är att hamna på långvården som man sa förr i tiden. Därför gör jag allt jag kan för att förhindra denna utveckling. Ni som läst min blogg här vet att jag haft alla möjliga symtom som jag lyckats bli av med genom att få balans i kroppen. Jag har hela tiden vägrat äta de mediciner läkarna ansåg att jag behövde. Självklart finns det tillstånd som blir livshotande utan medicin. Men man bör gå till grunden med sina besvär då mycket av det man medicinerar mot är livsstilsrelaterat, vilket bör åtgärdas istället för att bara medicinera symtomen.

 

GE NÄRING INTE MEDICIN

Kroppen har en fantastisk självläkningsförmåga om du bara ger den chansen. Ju tidigare man tar tag i sin hälsa desto större chans har man att ha en fungerande kropp utan läkemedel även högt upp i ålder. Balansera din tarm och ge din kropp den näring den behöver så är du en bra bit på väg mot en bättre hälsa. Kvalité i livet är att leva, inte bara försöka överleva.

 

Varma hälsningar/ Heléne