Hårmineralanalys är en fantastisk metod för att få reda på vilka kosttillskott du VERKLIGEN behöver. Med ett skräddarsytt kosttillskottsprogram baserat på en hårmineralanalys slipper du gissa sig till vad kroppen behöver och riskera att skapa ännu större obalanser än du redan har.

LIVETS TÄNDSTIFT

Spårämnen kallas ofta livets tändstift eftersom de är nödvändiga för att starta hundratals olika enzymreaktioner i kroppen. Växter tillverkar själva vitaminer men mineralerna i växten måste komma från jorden de växer i. Mineraler är viktigare än vitaminer i kroppen. Livet är beroende av kroppens möjlighet att utvinna dessa mineraler från växterna och också kunna tillgodogöra sig dem.

Mineralerna formar inte bara våra kroppar utan även våra sinnen. Om vi till exempel ackumulerar för mycket järn i kroppen kan vi bli aggressiva och fientliga. Zink kan hjälpa till att bekämpa virus, men får vi för mycket zink kan vi istället lättare dra på oss bakterieinfektioner. Även om koppar är livsnödvändigt för oss kan för mycket orsaka depression, viktuppgång, PMS och frontal huvudvärk.

VIKTIGT MED BIOKEMISK BALANS

Att ta fel kosttillskott, äta fel sorts kost, stress, läkemedelsintag samt miljögifter kan orsaka mineralobalanser. Brist eller överskott kan också vara ärftligt. Idag behöver man ta näringsstatus i beaktande, inte bara vad en person kan tänkas behöva utan också beakta balansen mellan olika mineraler i kroppen för att få till stånd en normal biokemisk balans i kroppen. Visste du att ett för högt järnintag kan bidra till vissa typer av cancer, medan för lite järn kan ha samma effekt? Eller att kalcium kan förhindra osteoporos, benskörhet, men att kalciumtillskott faktiskt kan bidra till sköra ben hos vissa människor?

Näringsområdet är komplext och förvirrande. Nyckeln till att förstå effekterna av olika näringsämnen är att förstå deras interna förhållanden. Deras förhållanden kan liknas vid kuggarna i ett hjul. När ett enda mineral i kroppen är påverkad, antingen genom att det är för mycket eller för lite, kan det ha en påverkan på minst två andra mineraler, som sedan i sin tur påverkar två andra osv. Till exempel kan en brist på vitamin C göra så att koppar lagras upp i kroppen till en toxisk nivå. Alltför mycket koppar kan i sin tur orsaka järn-, selen-, eller kaliumbrist. Alltför mycket C-vitamin kan å andra sidan orsaka en kopparbrist, vilket i sin tur kan resultera i att järn hålls kvar i kroppen. Järnöverskott inne i cellen kan också motverka de metabola funktionerna av koppar och vice versa.

SYNERGISTER OCH ANTAGONISTER

Två grundläggande förhållanden existerar mellan näringsämnen, synergism och antagonism. Detta betyder att de i vissa fall arbetar tillsammans och i andra emot varandra. Näringsämnen arbetar tillsammans inom celler på en metabol nivå. De kan också hjälpa absorptionen från tarmkanalen. Järn och koppar till exempel är nära kopplade till varandra och de behövs av kroppen i de rätta proportionerna för produktionen av röda blodkroppar. Utan tillräckligt med koppar kommer inte järn att kunna kopplas på hemoglobinet. Antagonism mellan näringsämnen inträffar också, både i tarmen och på cellnivå. Äter vi till exempel en kost med alldeles för mycket kalcium, kan det leda till en minskad absorption av zink, järn, fosfor och magnesium.

En hårmineralanalys rättar till obalanser mellan mineraler.

Mineralantagonister

NÄRINGSBRISTER OCH OBALANSER GER SJUKDOMSSYMTOM

Hälsan i människokroppen startar på cellulär nivå. Det är där vi behöver lägga fokus och se om näringen verkligen når cellerna och vilka konsekvenserna är av för mycket eller för lite av dessa näringsämnen. Idag vet man att mineralbrister och obalanser påverkar och är inblandade i störningar i hjärt- och kärlsystemet, mag- och tarmsystemet, nervsystemet, immunsystemet, hormonsystemet samt störningar i muskler och skelett. Detta har lett till ännu mera förvirring då mineralerna hänger ihop med varandra, de är också kopplade till protein-, kolhydrat- och fettmetabolismen och de är naturligtvis sammankopplade med vitaminer. Även vår känslomässiga status påverkar vårt näringsbehov.

Utvecklingen av hårmineralanalys på människohår genom atomspektroskopitekniker och genom att rätt tolka dessa resultat, har hjälpt avsevärt för att skapa förståelse för de komplexa förhållanden hos mineralerna som finns hos människan. Många mineral kan testas och mineralernas förhållanden i kroppen kan påvisas. Denna information visar inte bara individens näringsstatus utan speglar också neuroendokrin aktivitet. Med rätt tolkning kan en individuell metabol aktivitet och komplexa näringsförhållanden i kroppen påvisas.

Med den mångfald av information som finns tillgänglig, kan vi inte längre bortse från näringens roll för hälsa och sjukdom. Näringsmässiga rekommendationer ska inte baseras på yttre symtom, den senaste “flugan” eller som kortsiktiga lösningar. Faktum är att näringsbehandling av en individ eller att rätta till metabola störningar bör riktas mot att få hela den metabola omgivningen i en mer idealisk balans.

HÅRMINERALANALYS SÄGER MYCKET OM DIN HÄLSOSTATUS

Ett hår prov som tas på rätt sätt, analyseras och tolkas, kan tillhandahålla specifik information om en persons metabolism och näringsmässiga status. Det innefattar påverkan från kosten, kosttillskott, stress, exponering av giftiga metaller och även nedärvda mönster. Genom kliniska resultat och en ständigt pågående forskning, har hårmineralanalyser fått ett internationellt rykte. Det används av läkare och terapeuter över hela världen.

Hår är en av de mest lättillgängliga vävnader att undersöka och givet den mängd information en hårmineralanalys kan ge, är det en av de mest prisvärda tester som finns tillgängliga idag. Med testresultatet får man ett skräddarsytt kosttillskottsprogram så man kan ge kroppen vad den behöver för att återställa balansen. Vi består av celler och celler drivs huvudsakligen av näring. Därför är det på cellnivå man måste börja.

Många gånger mår vi dåligt på grund av obalanser som kan rättas till med hjälp av en hårmineralanalys. Om man till exempel är deprimerad på grund av för mycket koppar i kroppen från läckande kopparledningar eller en kopparspiral och äter antidepressiva så är det alltid bättre att rätta till grundorsaken än att symtombehandla.

Är du mån om din hälsa är hårmineralanalys en av de absolut bästa metoder du hittar på marknaden idag.

Om du är intresserad av att göra en hårmineralanalys och vill läsa mer hittar du information om pris, hur provtagning går till och en massa annan information

Mer om Hårmineralanalys

Varma hälsningar, Heléne