Den med eller utan aluminium? Visste du att aluminium, som bland annat finns i deodoranter, kan påverka din mentala hälsa?

ALUMINIUM LAGRAS I KROPPEN

Aluminium har visat sig vara inblandad i Alzheimers sjukdom och misstänks även vara inblandad i bröstcancer. Ett tillstånd kallat dialysdemens, har påvisats hos personer som fått dialysbehandling och som då också kommit att ackumulera höga halter av aluminium.

Aluminium kan negativt påverka mentala funktioner och benens integritet såväl som att förhindra viktiga enzymsystem i kroppen samt att förhindra kroppens normala immunfunktion.

SKÖLDKÖRTELNS FUNKTION PÅVERKAR

Upptaget av aluminium kan förstärkas i närvaro av en ökad bisköldkörtelaktivitet. En ökad bisköldkörtelaktivitet följer vanligen en låg sköldkörtelaktivitet och obalanser i den normala näringsstatusen.

Idag har väldigt många problem med en dåligt fungerande sköldkörtel vilket ger ökat upptag av aluminium, och bör därför vara extra försiktiga och välja andra alternativ.

Andra källor, förutom deodorant, till aluminium kan vara: köksredskap, aluminiumfolie, mat förvarad i aluminiumformar, bakpulver, läkemedel, vacciner, vattentäkter och örter.

ALUMINIUM I HÅRMINERALANALYS

När man har obalanser i sin näringsstatus kan kroppen inte binda gifter som till exempel aluminium. Det är då den tvingas att lagra upp dem i kroppens celler som fettvävnad, organ etc. Jag har haft flertalet kunder som haft epilepsiliknande anfall där hårmineralanalysen visat höga halter aluminium som kroppen börjat köra ut, efter att ha tillfört i hårmineralanalysen rekommenderade kosttillskott under 2-3 månader.

Så vilken deo väljer du?

Allt gott! / Heléne